Užsakymo ir gamybos procesas

Medinių langų ir/ar durų užsakymo ir gamybos procesas yra profesionaliai ir atsakingai kuruojamas Fenestrum darbuotojų. Sudėtingą įmonės gamybos proceso sklandumą užtikrina poros dešimtmečių patirtis, įgudę cecho darbuotojai ir aukštos kvalifikacijos gamybos vadovas.   Užsakymo procesas: Pateikiamas langų žiniaraštis, kitaip vadinamas langų eksplikacija, ranka braižyti langų eskizai ar kito formato medžiaga, kurioje yra matomi langų gabaritiniai matmenys, langų dizainas ir varstymo kryptys. Be to yra pateikiama ir kita informacija apie langus, t.y. koks turėtų būti langų

Priežiūra

Po langų ir durų sumontavimo Fenestrum įteikia klientui brošiūrą, kurioje išsamiai aprašytas langų naudojimo ir tinkamos priežiūros procesas. Savo gaminamai ir sumontuotai produkcijai Fenestrum suteikia penkių metų garantiją, kurios galiojimo laikotarpiu defektus, už kurių atsiradimą atsakinga pati įmonė, pašalins nemokamai. Fenestrum specialistams nustačius, kad gaminių defektai atsirado dėl netinkamos gaminių priežiūros ar eksploatacijos, jie bus šalinami už papildomą mokestį, kurio dydį po vizito nustatys Fenestrum specialistai. Languose ir duryse naudojamai furnitūrai suteikiama dviejų metų gamintojo

Transportavimas ir montavimas

Klientui pageidaujant Fenestrum pasirūpina, kad mediniai langai būtų pristatyti į kliento objektą. Kompanija tęstinį laiką bendradarbiauja su keliomis transporto kompanijomis, kurios užtikrina saugų gaminių pakrovimą ir pristatymą iki pat kliento durų.   Taip pat, klientui pageidaujant Fenestrum gali suorganizuoti medinių langų montavimo darbus. Po sumontavimo įmonė gali pasirūpinti, kad mediniai langai būtų tinkamai sureguliuoti ir sklandžiai atsidarytų bei užsidarytų. Klientui pageidaujant, pasirūpinama senų langų išvežimu ir

Projektavimas

Klientui užsisakius medinius langus ar duris (pasirašius sutartį ir sumokėjus nustatyto dydžio avansą), Fenestrum nemokamai atlieka medinių langų projektavimo darbus. Įmonės darbuotojai atvyksta į objektą, išmatuoja langų ir/ar durų angas, nustato ir/ar pataria geriausią gaminių montavimo būdą. Po to, kai atliekamas matavimas, su klientu yra suderinamos paskutinės detalės. Galutinio suderinimo metu klientas mato ne tik langų brėžinius, kurie leidžia geriau suprasti kaip atrodys gaminiai, bet ir išsamų sudedamųjų langų ar durų komponentų aprašymą.   Nestandartinių